نبین الان خستم

طوفان

نبین الان خستم
اگه بودی از این باغ تو رو میچیدمت اگه خورشید بودی توی آسمون میدیدمت اگه نور بودی یه روز می تابیدی به سقفمون تو ستاره بودی من چنگ میزدم به آسمون فقط امشب که نیست چند وقت پی تو میگشتم اگه روح بودی تو برزخ پی تو میگشتم میام از دریا بگیرم تو رو ماهی نیستی اگه تو عشقی که عشق اشتباهی نیستی آهنگ نبین الان خستم هوروش بند با صدای مهدی دارابی نبین الان خستم یه روزی غوغا میکنم میدونی من دری نمونده که برات وا نکنم یه شهر میخوان من تو رو پیدا نکنم هی … نبین الان خستم یه روزی غوغا میکنم میدونی من دری نمونده که برات وا نکنم یه شهر میخوان من تو رو پیدا نکنم هی … تو که نیستی هیشکی نیست پشتم دراد بی تو دنیا دستشو مشت کرد برام خود زندگی همین جوری نفس گیره بیا جون من تو اینجوری نباش دیگه نبین الان خستم یه روزی غوغا میکنم میدونی من دری نمونده که برات وا نکنم یه شهر میخوان من تو رو پیدا نکنم هی … نبین الان خستم یه روزی غوغا میکنم میدونی من دری نمونده که برات وا نکنم یه شهر میخوان من تو رو پیدا نکنم هی … نبین الان خستم هوروش بند

5.1 2h 41m 2021 298 بازدید

نبین الان خستم
دیدگاه 0